◄Ana Sayfa                                                      EEE                                                                                              

 

GIF MUTFAK ASMA TAVAN SİSTEMİNİN FAYDALARI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Havalandırma ve hava şartlandırma imkanları

 

 

 

 

2 - Mutfak işletme ve operasyonel avantajlar

 

 

 

 

3 - Mimari ve inşaatın getirdiği zorlukların minimuma indirilmesi

 

 

4 - Sağlık ve hijyenle ilgili kazanımlar

 

 

 

 

 

5 - İdari avantajlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -HAVALANDIRMA VE HAVA ŞARTLANDIRMA İMKANLARI

kueche-kombi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kirli ve emisyon ihtiva eden havanın filtre edilerek eksoz yapılması, üfleme ve eksoz

havalarının kontrol edilmesi mümkündür.

 

 

 

 

* Kullanılan her kasetin rezistansı tüm tavan rezistansından fazla olduğundan hava bütün

tavan yüzeyi boyunca uniform olarak dağılır.

 

 

 

 

* Eksoz alanlarında serbest hava akımı sağlanırken hava içerisindeki yağ ve su buharları filtre

edilerek kaset iç yüzeylerinde toplanır.

 

 

 

 

 

* Her bir kaset veya kaset alanları, üfleme alanları gibi dizayn edilerek serbest hava girişine

olanak sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

* Yapılan tüm tavan yağ ve su buhar filtresi (seperatörü) gibi görev görür.

* GIF asma tavan sistemi ile en optimum yangın koruma imkanları sağlanır.

 

* İlave davlumbaz sistemlerine gerek yoktur.

 

 

 

 

* Mutfak ekipmanlarının yeniden düzenlemesi (yerleşimi) esnasında GIF asma tavan

sisteminde büyük değişiklikler gerekmemektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 -MUTFAK İŞLETME VE OPERASYONEL AVANTAJLAR

 

Reinigung0004052          Reinigung0006054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Yağ ve su buharı ile sürüklenen emisyonlar kasetler de tutulur. Daha sonra kasetler bulaşık

makinalarında kolayca yıkanarak tekrar monte edilir.

 

 

 

* Davlumbaz yangınları, kızartma kazanlarındaki alevlenmeler kontrol altına alınmıştır.

* Hava akışından meydana gelebilecek problemler nedeni ile oluşan; yemeklerin soğuması ve

kuruması, personel rahatsızlıkları gibi sorunlar çözümlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 -MİMARİ VE İNŞAATIN GETİRDİĞİ ZORLUKLARIN EN AZ SEVİYEYE İNDİRİLMESİ

 

 

                   Ausgabebereiche0007009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* GIF uniform asma tavan sistemleri, mutfak havalandırma ve catering çalışmalarında en

uygun sistemdir.

 

 

 

 

 

 

 

* Aydınlatma armatürleri asma tavanın bir parçasıdır ve asma tavan ile beraber monte edilir.

* GIF asma tavan sistemleri, açık sistem olarak çalışırlar ve plenumları eksoz kanalları gibi

işlem yaparlar.

 

 

 

 

 

 

 

* Eski ve yeni binalarda kolaylıkla uygulanabilirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 -SAĞLIK VE HİJYENLE İLGİLİ KAZANIMLAR

 

ruhrgas4058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kirli yağ ve su buharları ile sürüklenen emisyon ve istenmeyen atıklar yok edilmektedir.

 

* Mutfakta ve asma tavanda maksimum hijyenik ortam geliştirilmiştir.

 

* Mikropların biyolojik gelişmeleri önlenmiştir.

 

 

 

 

* En iyi çevre çalışma şartları, sıcaklık ve nem kontrolleri temin edilebilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 -İDARİ AVANTAJLAR

     

              Kopie von Strich_Zuluft063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* GIF asma tavanlarının bakımı için özel yetiştirilmiş personele ihtiyaç duyulmamaktadır.

* Kasetler herhangi bir ticari bulaşık makinasında yıkanacak şekilde dizayn edilmişlerdir.

* GIF tavan sistemi temizliği normal mutfak faaliyetleri esnasında kolaylıkla yapılabilmektedir.

* Kasetler askı kafes sistemi üzerinde kolaylıkla hareket ettirilebildiğinden mutfak

 

ekipmanlarını hareket ettirmek, üzerlerine birşey örtmek veya korumak gerekmemektedir.

 

Reinigung0002050                  Reinigung0001049

 

* En yüksek hijyenik ortam sağlanmaktadır.

 

 

 

 

* Bakım masrafları minimuma indirilmektedir.

 

 

 

 

* Hava debileri Alman VDI standartlarına göre hesaplanır.

 

 

 

* Hava akımları her noktada aynı oranda olup aşırı hava cereyanları önlenmiştir.

 

* Davlumbaz yangın tehlikesi en aza indirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIF havalandırmalı asma tavan sistemlerinde yapılan bakteri testleri sonucunda;

 

Testi yapan kuruluş: CHEMISCHES LABORATORIUM DR. MERTEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzun süreden beri kullanılan asma tavandaki kasetlerde;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Kaset yıkama işlem öncesi   : 5,2 Milyon Ml.

 

 

 

 

b) Kaset yıkama işlem sonrası  : 200 Ml. Bakteri tespiti yapılmıştır.